Serveis

Reforç escolar

Primària, E.S.O, Batxillerat

L’etapa educativa de primària és la més important per consolidar unes bases sòlides que serveixin per a tota la vida acadèmica.És per aquest motiu que creiem important treballar l’adquisició de continguts.

Oferim la possibilitat de fer classes particulars.

Proves d'accés

A l’Aula Educativa preparem per a les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i majors de 45. Aquesta prova es convoca cada any en el mes de maig.

També preparem les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior.

Suport mestres

 Ajuda als mestres amb eines digitals (plataforma virtual, recursos TIC...)

Psicologia

Dificultats de comportament: impulsivitat, agressivitat, falta d'habilitats socials.
• Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat TDAH, problemes de comportament, dificultats d’aprenentatge.
• Trastorns emocionals: ansietat, pors, fòbies,inseguretat, depressió, baixa autoestima...
• Problemes de relació: timidesa i dificultat en les relacions socials.
• Problemes amb l'alimentació infantil, trastorns de la son, control d'esfínters.
• Orientació i assessorament a pares en problemes de conducta, desobediència, hàbits d'autonomia...
• Retard del desenvolupament evolutiu.

Preparació selectivitat

Et preparem per a poder realitzar les proves d'accés per a accedir a la universitat i tot el que comporta:

Orientació dels graus universitaris
Sortides laborals
Ponderació de matèries
Tràmits burocràtics

P . A . P

Preparació per a la prova d'aptitud personal per a l'accés als graus d'educació infantil i primària

Preparació oposicions al cos de mestres:
Educació infantil
Educació primària
Pedagogia terapèutica i audició i llenguatge
Què farem?
Programació didàctica
Supòsits pràctics
Orientacions dels temaris
Recursos: plantilles,models, estratègies comunicatives
Consulta de mèrits...

Logopèdia

Avaluació, diagnòstic i tractament en:
• Trastorns de la parla
• Trastorns del llenguatge
• Alteracions de la lectura i l'escriptura:
• Dificultats i trastorns d’aprenentatge.
• Deglució atípica i respiració oral.
• Alteracions neurològiques adquirides:
• Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense.
• Sordesa i hipoacúsia.

Psicopedagogia

• Diagnosi i tractament d'alteracions en l'aprenentatge i del baix rendiment escolar; estratègies preventives...
• Tècniques d’estudi.